LEKTORI

PhDr. Eva Linhová

PhDr.Linhová Eva

psychologička (FF UPJŠ KE) a certifikovaná psychoterapeutka, nad 25 rokov praxe v psychologickom poradenstve a psychoterapii. Cvičná terapeutka a supervízorka.
Postgraduálne vzdelanie: dlhodobý psychodynamický výcvik v skupinovej psychoterapii, výcvik v rodinnej psychoterapii, komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej terapii. Špecializuje sa na psychoterapeutickú a poradenskú prácu s dospelými, mládežou a rodinami, individuálne koučovanie pre firemných manažérov, lektorovanie terapeutických výcvikov, trénerstvo lektorov poradensko-vzdelávacích inštitúcií, supervíziu tímovej spolupráce. V spolupráci s Institutem pro systemickou skušenost Praha a ÖAS Viedeň lektoruje odborné výcviky v systemickej psychoterapii. Je zakladajúcou členkou Košického inštitútu pre systemickú skúsenosť ISZ KE, je registrovaná v Slovenskej komore psychológov, členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SPS, zakladajúcou členkou Slovenskej asociácie koučov, certifikovanou psychoterapeutkou SPS a SIVP, lektorkou, cvičnou terapeutkou a supervízorkou ISZ KE a ISZ MC Praha .
Publikačná činnosť v oblasti systemického poradenstva a terapie, naratívnej terapie.
PhDr.Eva Linhová - sukromná prax s klientami “life-koučing”

PhDr. Vratislav Strnad in memoriam (*6.9. 1955 - + 1.3.2020)

PhDr. Vratislav Strnad

psychoteraput, psychológ (Univerzita Karlova Praha), nad 30 rokov psychoterapeutickej a psychoanalytickej praxe.
Postgraduálne vzdelanie: systemická terapia (ISS Hamburg), krátka terapia (BFTC Milwaukee), psychoanalýza (ČPA Praha).
Zakladateľ, lektor, supervízor a člen predstavenstva ISZ-MC Praha. Prednáša, lektoruje a publikuje v ČR, Nemecku, Rakúsku, SR.
Stál pri zrode systemickej terapie v Čechách a na Slovensku. Je certifikovaným psychoterapeutom v ČR a Rakúsku.
Supervízor rozvoja tímovej spolupráce a managementu zmien, systemický kouč, lektor, psychoterapeut v privátnej praxi, hosťujúci docent a lektor ÖAS a IAM Viedeň, prezident České systemické společnosti, člen České asociace koučů.
Publikačná činnosť v oblasi teórie a praxe systemickej terapie, naratívnej terapie, poradenstva organizáciám.

Dr. phil. Ferdinand Wolf

Dr.phil. Ferdinand Wolf

Nad 30 rokov odbornej praxe, klinický psychológ, systemický rodinný terapeut, ericksonovský hypnoterapeut (KliHyp - MEG München), solution focused terapeut (Brief Family Therapie Center Milwaukee), výcvikový terapeut, lektor a supervízor pre systemickú rodinnú terapiu v Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien (ÖAS) Wien, kouč a mediátor.
Pôsobí ako psychológ magistrátu mesta Viedeň, mediátor a lektor výcvikov projektovej rozvodovej mediácie spolkového ministerstva spravodlivosti, docent a lektor Privátnej univerzity pre manažment (PEF Wien) vo Viedni, prednáša na univerzitách v Rakúsku , Fínsku (Oulu), Španielsku (Zaragoza), Grécku (Atény), Nórsku a i. Lektorsky a prednášateľsky činný v Taliansku (Bolzano, Benátky), Holandsku (Amsterdam), Prahe, Košiciach. Publikačná činnosť v oblasti systemickej terapie, solution focused terapie, hypnoterapie, poradenstve organizáciám a mediácii v nemecky hovoriacich krajinách.

doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.

doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.

Akademické vzdelanie : psychológia (FF UPJŠ, Katedra psychológie, Košice).
Ukončené doktorandské štúdium a habilitačné konanie (Inštitút psychológie PU)
Postgraduálne vzdelanie : systemická terapia (ISZ Košice).
Odborná prax : 16 rokov výuka na Inštitúte psychológie FF PU (zameranie na psychoterapiu, klinickú psychológiu a kvalitatívnu metodológiu), 15 rokov prax v psychoterapii (Klinika pediatrie J.A.Reimana a Poradensko-psychoterapeutická ambulancia na PU). Špecializuje sa na psychoterapeutickú prax s dospelými a deťmi, venuje sa lektorovaniu terapeutických výcvikov, vzdelávaniu pre dospelých a supervíznej činnosti. V spolupráci s Institutem pro systemickou skušenost, Praha lektoruje odborné výcviky v systemickej psychoterapii. Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SPS a certifikovaná psychoterapeutka SPS, cvičná terapeutka,supervízorka.

PhDr. Jana Vidiševská

PhDr. Jana Vidiševská

Akademické vzdelanie: jednoodborová psychológia (FF PU, Inštitút psychológie PU).
Postgraduálne vzdelanie: špecializačné štúdium v klinickej psychológii (SZU Bratislava), komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii (ISZ Košice).
Je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a certifikovanou psychoterapeutkou zapísanou v Zozname psychoterapeutov SR. Od roku 2008 pracuje v zdravotníctve, poskytovala psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre Centrá pre rodiny a deti, LGBTI ľudí a pre individuálnych klientov a páry v Košickom poradenskom centre pre duševné zdravie a osobnostný rast. Aktuálne sa špecializuje na psychoterapeutickú prax s dospelými, deťmi a ich rodinami najmä v oblasti závislostí. Od roku 2021 pôsobí ako junior lektorka a cvičná terapeutka ISZ KE.

Mgr. Silvia Rohaľová

Mgr. Silvia Rohaľová

Akademické vzdelanie: jednoodborová psychológia na FF TU v 2007
Postgraduálne vzdelanie: špecializačné štúdium v klinickej psychológii v 2016 (SZU Bratislava), komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii 2013-2019 (ISZ Košice).
Je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a od r.2019 certifikovanou psychoterapeutkou zapísanou v Zozname psychoterapeutov SR. V r. 2012 začala pracovať v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi a v zdravotníctve v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice, kde sa od r. 2017 stala ako klinický psychológ odborným zástupcom ambulancie. Od roku 2021 pôsobí ako junior lektorka ISZ KE.

Mgr. Mária Hodorová

Mgr. Mária Hodorová

Akademické vzdelanie: jednoodborová psychológia na FF TU v 2008
Postgraduálne vzdelanie: zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie (SZU Bratislava), komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii 2013-2019 (ISZ Košice).
Je členkou Slovenskej komory psychológov. V rokoch 2008 -2018 poskytovala poradenské a terapeutické služby pre deti, dospievajúcich a rodiny v Centre pre deti a rodiny, v roku 2013 pracovala v ambulancii klinickej psychológie a v dennom stacionári. Od roku 2018 pracuje v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice. Aktuálne sa špecializuje na psychoterapeutickú prax s dospelými a ich rodinami najmä v oblasti závislostí. Od roku 2021 pôsobí ako junior lektorka ISZ KE.