LEKTORI

PhDr. Eva Linhová

PhDr.Linhová Eva

psychologička (FF UPJŠ KE) a certifikovaná psychoterapeutka, nad 25 rokov praxe v psychologickom poradenstve a psychoterapii. Cvičná terapeutka a supervízorka.
Postgraduálne vzdelanie: dlhodobý psychodynamický výcvik v skupinovej psychoterapii, výcvik v rodinnej psychoterapii, komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej terapii. Špecializuje sa na psychoterapeutickú a poradenskú prácu s dospelými, mládežou a rodinami, individuálne koučovanie pre firemných manažérov, lektorovanie terapeutických výcvikov, trénerstvo lektorov poradensko-vzdelávacích inštitúcií, supervíziu tímovej spolupráce. V spolupráci s Institutem pro systemickou skušenost Praha a ÖAS Viedeň lektoruje odborné výcviky v systemickej psychoterapii. Je zakladajúcou členkou Košického inštitútu pre systemickú skúsenosť ISZ KE, je registrovaná v Slovenskej komore psychológov, členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SPS, zakladajúcou členkou Slovenskej asociácie koučov, certifikovanou psychoterapeutkou SPS a SIVP, lektorkou, cvičnou terapeutkou a supervízorkou ISZ KE a ISZ MC Praha .
Publikačná činnosť v oblasti systemického poradenstva a terapie, naratívnej terapie.
PhDr.Eva Linhová - sukromná prax s klientami “life-koučing”

PhDr. Vratislav Strnad in memoriam (*6.9. 1955 - + 1.3.2020)

PhDr. Vratislav Strnad

psychoteraput, psychológ (Univerzita Karlova Praha), nad 30 rokov psychoterapeutickej a psychoanalytickej praxe.
Postgraduálne vzdelanie: systemická terapia (ISS Hamburg), krátka terapia (BFTC Milwaukee), psychoanalýza (ČPA Praha).
Zakladateľ, lektor, supervízor a člen predstavenstva ISZ-MC Praha. Prednáša, lektoruje a publikuje v ČR, Nemecku, Rakúsku, SR.
Stál pri zrode systemickej terapie v Čechách a na Slovensku. Je certifikovaným psychoterapeutom v ČR a Rakúsku.
Supervízor rozvoja tímovej spolupráce a managementu zmien, systemický kouč, lektor, psychoterapeut v privátnej praxi, hosťujúci docent a lektor ÖAS a IAM Viedeň, prezident České systemické společnosti, člen České asociace koučů.
Publikačná činnosť v oblasi teórie a praxe systemickej terapie, naratívnej terapie, poradenstva organizáciám.

Dr. phil. Ferdinand Wolf

Dr.phil. Ferdinand Wolf

Nad 30 rokov odbornej praxe, klinický psychológ, systemický rodinný terapeut, ericksonovský hypnoterapeut (KliHyp - MEG München), solution focused terapeut (Brief Family Therapie Center Milwaukee), výcvikový terapeut, lektor a supervízor pre systemickú rodinnú terapiu v Österreichische Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und systemische Studien (ÖAS) Wien, kouč a mediátor.
Pôsobí ako psychológ magistrátu mesta Viedeň, mediátor a lektor výcvikov projektovej rozvodovej mediácie spolkového ministerstva spravodlivosti, docent a lektor Privátnej univerzity pre manažment (PEF Wien) vo Viedni, prednáša na univerzitách v Rakúsku , Fínsku (Oulu), Španielsku (Zaragoza), Grécku (Atény), Nórsku a i. Lektorsky a prednášateľsky činný v Taliansku (Bolzano, Benátky), Holandsku (Amsterdam), Prahe, Košiciach. Publikačná činnosť v oblasti systemickej terapie, solution focused terapie, hypnoterapie, poradenstve organizáciám a mediácii v nemecky hovoriacich krajinách.

doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.

doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.

Akademické vzdelanie : psychológia (FF UPJŠ, Katedra psychológie, Košice).
Ukončené doktorandské štúdium a habilitačné konanie (Inštitút psychológie PU)
Postgraduálne vzdelanie : systemická terapia (ISZ Košice).
Odborná prax : 16 rokov výuka na Inštitúte psychológie FF PU (zameranie na psychoterapiu, klinickú psychológiu a kvalitatívnu metodológiu), 15 rokov prax v psychoterapii (Klinika pediatrie J.A.Reimana a Poradensko-psychoterapeutická ambulancia na PU). Špecializuje sa na psychoterapeutickú prax s dospelými a deťmi, venuje sa lektorovaniu terapeutických výcvikov, vzdelávaniu pre dospelých a supervíznej činnosti. V spolupráci s Institutem pro systemickou skušenost, Praha lektoruje odborné výcviky v systemickej psychoterapii. Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SPS a certifikovaná psychoterapeutka SPS, cvičná terapeutka,supervízorka.

PhDr. Jana Vidiševská

PhDr. Jana Vidiševská

Akademické vzdelanie: jednoodborová psychológia (FF PU, Inštitút psychológie PU).
Postgraduálne vzdelanie: špecializačné štúdium v klinickej psychológii (SZU Bratislava), komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii (ISZ Košice).
Je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a certifikovanou psychoterapeutkou zapísanou v Zozname psychoterapeutov SR. Od roku 2008 pracuje v zdravotníctve, poskytovala psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre Centrá pre rodiny a deti, LGBTI ľudí a pre individuálnych klientov a páry v Košickom poradenskom centre pre duševné zdravie a osobnostný rast. Aktuálne sa špecializuje na psychoterapeutickú prax s dospelými, deťmi a ich rodinami najmä v oblasti závislostí. Od roku 2021 pôsobí ako junior lektorka a cvičná terapeutka ISZ KE.

Mgr. Silvia Rohaľová

Mgr. Silvia Rohaľová

Akademické vzdelanie: jednoodborová psychológia na FF TU v 2007
Postgraduálne vzdelanie: špecializačné štúdium v klinickej psychológii v 2016 (SZU Bratislava), komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii 2013-2019 (ISZ Košice).
Je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a od r.2019 certifikovanou psychoterapeutkou zapísanou v Zozname psychoterapeutov SR. V r. 2012 začala pracovať v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi a v zdravotníctve v Centre pre liečbu drogových závislostí Košice, kde sa od r. 2017 stala ako klinický psychológ odborným zástupcom ambulancie. Od roku 2021 pôsobí ako junior lektorka ISZ KE.